Honorarium

KANCELARIA STOSUJE NASTĘPUJĄCE SYSTEMY ROZLICZEŃ Z KLIENTEM:

Biurko prawnika

WYNAGRODZENIE JEDNORAZOWE

Wysokość honorarium za wykonanie zlecenia ustalana jest indywidualnie, w drodze umowy zawartej z Klientem, z uwzględnieniem rodzaju zleconej sprawy i stopnia jej zawiłości, koniecznego nakładu pracy radcy prawnego, a także wartości przedmiotu sporu.

Przy ustalaniu honorarium kancelaria kieruje się wysokością stawek minimalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r .w sprawie opłat za czynności radców prawnych, co w przypadku korzystnego wyniku sprawy oznacza możliwość domagania się od strony przeciwnej zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w całości.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uregulowania honorarium w ratach w ustalonej wysokości i terminach spłaty.

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Wynagrodzenie to stosowane jest przy zleceniu stałej obsługi prawnej. Wynagrodzenie ryczałtowe płatne jest miesięcznie w ustalonej z Klientem wysokości, bez limitu powierzanych spraw i limitu godzinowego pracy radcy prawnego. Jest to gwarancja stałej i kompleksowej obsługi prawnej przy jednoczesnej stałości miesięcznych kosztów obsługi prawnej.

 
WYNAGRODZENIE GODZINOWE

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby godzin poświęconych danej sprawie. Wysokość stawki godzinowej określa umowa z Klientem. Wynagrodzenie godzinowe sprawdza się w przypadku Klientów korzystających z usług kancelarii w sposób nieregularny.

Stawianie pieniędzy na bloczkach


Uścisk dłoni

SYSTEM MIESZANY

System mieszany stanowi połączenie zasad stosowanych przy wynagrodzeniu ryczałtowym i godzinowym. Klient ustala z Kancelarią limit godzin do wykorzystania w ramach miesiąca oraz wysokość wynagrodzenia ryczałtowego dla przyjętej ilości godzin. Jeśli po wyczerpaniu limitu godzin, Klient będzie chciał skorzystać z pomocy prawnej, naliczona zostanie stawka godzinowa we wcześniej ustalonej wysokości. System mieszany dedykowany jest przede wszystkim dla Klientów, którzy, na co dzień potrzebują pomocy prawnej w mniejszym zakresie, za niższą kwotą ryczałtu, a jedynie okresowo zwiększają intensywność współpracy z prawnikiem.

 
Wynagrodzenie z „Premią za sukces” (Success Fee)

W tym przypadku, wynagrodzenie składa się z kwoty należnej za prowadzenie sprawy, która może być niższa od stawki minimalnej, określonej w ww. Rozporządzeniu oraz z premii za sukces, którą jest z góry określony procent od wartości sprawy w przypadku jej wygrania, lub osiągnięcia korzystnej dla Klienta ugody.