PRAWO ADMINISTRACYJNE

Rzeźba

W postępowaniu administracyjnym świadczymy pomoc prawną w zakresie:

Sporządzanie wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania
Sporządzanie odwołań i zażaleń,
Sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych,
Sporządzania skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Reprezentacja Klientów przed organami administracji,
Reprezentacja Klientów przed sądami administracyjnymi.